En gruppe kvinner med rygg til ser på en presentasjon under et kurs
Sommerferien er ferdig, og kvinner er igang med språkopplæringstilbud gjennom KIA Kompetanse i Kristiansand. Her ønskes de velkommen med KIAs egen sang. Foto: Anne Marit Stalleland

Oppstart av nytt semester

Gleden er stor hos kvinnene som nå har startet høstsemesteret hos KIA Velferd Kristiansand.

Det har blitt rekruttert motiverte kvinner fra hele 17 forskjellige land til å ta del i språkopplæringen i Kristiansand. Dette tilbudet ligger under KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram, og er et tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn.

Kvinner samlet for oppstartsdagen i Kristiansand. Foto: Anne Marit Stalleland

Deltakerne er glade og takknemlige for muligheten de får lære seg norsk, møte andre og ha meningsfullt innhold i ukedagene.

Det gjennomføres to forskjellige klasser, på A2-nivå og B1-nivå, i tillegg til en barnebase med plass til åtte små barn slik at småbarnsmødre også får ta del i undervisningen. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samfunnskunnskap og digital kompetanse.

Den siste tiden har det vært mye unntakstilstand grunnet koronaviurset, som har vært krevende for alle. Desto viktigere er det da for denne målgruppen å møtes på skolen og ikke føle at en står alene i livet.

KIA Velferd Kristiansand går nå høsten i møte med håp om en normalisering av skolehverdagen, samtidig som en må være litt avventende på hvordan situasjonen utvikler seg. Takknemligheten er likevel stor over å ha kunnet starte på grønt nivå da det ble oppstart igjen 23. august.

Vi får alle bare ta en dag om gangen. Om høsten blir sånn eller sånn. Så la oss gripe dagen idag - til å gjøre en forskjell, velsigne noen og gjøre Norge varmere, forteller kompetansekoordinator Ingjerd Benestad Sand.
Ingjerd Benestad Sand informerer om norskkurset på første skoledag. Foto: Anne Marit Stalleland
Skrevet av / ta kontakt med
se alle