Gratulerer med dagen!

Vi i KIA arbeider hver dag for at mennesker på flukt kan finne trygghet og skape seg en fremtid.

Grunnlovsdagen minner oss om at fred, rettferdighet og demokrati er grunnleggende forutsetninger for å kunne leve et trygt og godt liv.

Norge er et fritt land med rom for alle som bor her, for de som har bodd her lenge og de som nettopp har kommet!

Skrevet av / ta kontakt med
Alf Petter Hagesæther
Generalsekretær
alf.p.hagesaether@kianorge.no48314151
se alle