De ansatte i KIA samlet seg for et gruppebilde under medarbeideresamlingen. Foto: Maria Handeland

- Det var helt supert å møte alle sammen!

Etter en lang periode med digitale møter, var det stor stemning når kollegiet i KIA kunne møtes til medarbeidersamlingen.

- Så godt å se alle komme sammen igjen, åpnet styreleder Magne Mjærum samlingen med.

Det hadde gått så lang tid siden sist, men endelig fikk mesteparten av KIAs ansatte møtes fysisk, med representanter fra alle våre seks regioner i tillegg til flere fra KIAs landsstyre. Dette var den første medarbeidersamlingen for flere ansatte, men også den siste for et par personer som takket for seg. Så det ble både tårer, latter og mange sterke følelser på samlingen i Oslo den 17. september. 

Det var først mye prat blant kollegiet, før fokus på faglig innhold. Foto: Anne Marit Stalleland

Fullt program

Ansatte ble oppdatert om nytt faglig innhold, for store endringer og fornyelse i organisasjonen KIA ble presentert på samlingen. De som ønsket det, ble fotografert, og oppdaterte profilbilder er lagt ut på hjemmesiden.

Dagen startet med at styreleder Magne Mjærum ønsket velkommen med noen velvalgte ord for dagen. Han viste til KIA sin viktige rolle som en kristen diakonal organisasjon på integreringsfeltet i Norge. Gjennom den påfølgende presentasjonsrunden var det interessant å bli kjent med mange nye ansatte, hvor blant annet påtroppende leder i Velferd Stavanger hadde fått fri fra sin siste arbeidsdag i NMS for å bli med på medarbeidersamlingen. Ruth Marie Keyes har nå tatt over etter Hye-Kyong Yun, som slutter i en organisasjon hun er blitt svært glad i gjennom det siste året, og der hun har gjort en god jobb med å tilby meningsfulle aktiviteter for kvinner i Stavanger.

Det var også sterkt for Merete Hallen å takke av for seg etter en stor innsats som leder for KIA Velferd over mange år. Hun har vært med på mange endringer og utfordringer i KIA, og er glad i arbeidet og organisasjonen, og uttrykte stor glede over hva generalsekretæren og den relativt nye administrasjonen har fått utrettet så langt.
Mei Lian Chou ble også takket for sin lange innsats som regionleder i Sør, da hun går over i ny stilling som regionmedarbeider. Hilde Gunn Sletten overtar som ny regionleder.

Så spennende å høre om det KIA driver med, og jeg får inntrykk av at dette  er en organisasjon full av mennesker som virkelig gjør samfunnet både bedre og varmere. En slik organisasjon trengs for å se verdien av et multikulturelt samfunn, og jeg kjenner meg beæret over å få ta del i det fantastiske arbeidet som drives, sier påtroppende leder for KIA Velferd Stavanger, Ruth Marie Keyes.
Alf Petter takker Merete for hennes lange innsats i KIA. Foto: Mona Hylton

Faglige orienteringer

Generalsekretær Alf Petter Hagesæther snakket om strategiske veivalg for KIA fremover. Så fulgte tre presentasjoner med faglige orienteringer.
Prosjektleder Hallgeir Berge presenterte nye satsinger for KIA, med prosjektene mannsgrupper for samfunn-, arbeid-, og språkkompetanse og turgrupper for fellesskap.
Så ble den siste tids utvikling i menighetsprosjektet presentert av Margrethe B. Heggebø og Rune Fiskerstrand, med informasjon om den nye samarbeidsavtalen med DNK og NMS.
Else Storaas Vatne delte så fra utviklingen i KIA Velferd, og presenterte deler av en kartleggingsrapport med brukerundersøkelser om hvordan aktivitetene som KIA tilbyr blir nyttiggjort av deltakerne.

Mannsgruppene presentert av Hallgeir Berge. Foto: Anne Marit Stalleland
Menighetsprosjektet presentert av Margrethe B. Heggebø og Rune Fiskerstrand. Foto: Mona Hylton

Administrasjonen delte også fra siste tids utvikling av KIAs økonomiske situasjon, nye administrative systemer, gode råd for IKT-utfordringer, og den siste tids fornyelse av hjemmesiden.
Det gav god innsikt for de ansatte og mye faglig innhold. Tilbakemeldingene var gode, men det er et stort ønske om at det blir satt av mer tid til å bli bedre kjent.

Mye ny informasjon ble delt til kollegiet. Foto: Mona Hylton
Det gjorde godt å se alle sammen, etter så lang tid der vi ikke har kunnet samles. Stemningen var god og de faglige orienteringene var interessante og inspirerende, men mange har gitt tilbakemelding om at samlingen kunne vart litt lengre slik at vi fikk bedre tid til å snakke sammen. Så det tar vi med oss for planleggingen til neste år. Det er givende når deltakerne synes at samlingene eller møtene faktisk blir for korte, sier generalsekretær Alf Petter.

Planene fremover

Dagen etter medarbeidersamlingen behandlet landsstyremøtet mange av sakene som skal opp på kommende Landsmøte den 12. november. Dette er både omfattende og krevende saker, men styret legger opp til en god og involverende prosess slik at beslutningsgrunnlaget blir best mulig.
Et ledd i involveringen var gjennomføringen av strategiseminaret på lørdag 18. september, dagen etter medarbeidersamlingen, hvor landsstyret og deltakerne på ledermøtet samlet seg til en spennende samtale om hvilke strategiske veivalg KIA bør ta fremover. Resultatet av samtalene ble fanget opp i en strategiplan som Landsstyret sender over til Landsmøtet som gjør endelig vedtak.

KIA går gjennom en fornyende modernisering og profesjonalisering, med store mål for hvordan organisasjonen kan spille en større rolle i samfunnet fremover. Medarbeidersamlingen var inspirerende for både de som har vært lenge i i KIA, og nyansatte som Ruth Marie. Hun hadde sitt første reelle møte med KIA på medarbeidersamlingen, og har med seg internasjonal erfaring etter å ha bodd 9 år i USA. Der har hun jobbet med Ungdom i Oppdrag, og har relevant faglig kompetanse med bachelorgrad i Religion, Kultur og Globalisering, samt praktisk-pedagogisk utdanning. Hun gleder seg over å jobbe med flerkulturelle i Norge nå når hun og sin amerikanske mann har bosatt seg i Sandnes med sine tre barn.

Det er mange som vil ha en del av frivillighetskoordinator Marianne Fjermestad! Påtroppende leder Ruth Marie Keyes fremme til venstre. Foto: Mona Hylton

- Det var full klaff at min første dag i KIA var å være på medarbeidersamling. Å treffe alle mine nye kolleger på ett sted var helt supert. Mitt hjerte banker for at vi i Norge ser verdien av et multikulturelt samfunn, og at vi kan berike hverandres liv på en unik måte ved å komme fra forskjellige bakgrunner og kulturer, forteller Ruth Marie med stor motivasjon for arbeidet.
Skrevet av / ta kontakt med
se alle