8/12/2022

Velkommen til nettverkssamling

Hjertelig velkommen til en kveld med fellesskap og inspirasjon, erfaringsdeling og faglige inputs.

Invitasjon til nettverkssamling i KIA Øst
Torsdag 8. des. kl. 17.00 - 20.30
Sted. Drammen, Konnerudgata 22 (Misjonssenteret)

Fokus vil være på migrantarbeid i regi av menigheter og forsamlinger.

PROGRAM

  • Ord for dagen ved Billy Taranger
  • Hilsen ved Magne Mjærum, styreleder i KIA Norge. "Hvilken forskjell gjør KIA og menighetene våre i inkluderingsarbeidet?"
  • Omsorg for mennesker som har opplevd krig og flukt. Fokus på mental helse og på hva vi kan bidra med. Vojtulek Zvonimir deler av egne erfaringer og historier     fra møter med flyktninger i Bosnia og Norge.
  • Erfaringsdeling. Den enkelte menighet, lokalavdeling i KIA eller andre arbeidslag, deler av sine erfaringer. Gjerne relatert til temaene som har vært i fokus.


 Vi serverer varm mat!

 Gi gjerne en tilbakemelding om du/dere har anledning å delta!

Vennlig hilsen
Rune Fiskerstrand
Regionleder KIA Øst - tlf. 48 31 41 52 - ost@kianorge.no

Lokallag:

:
Drammen