Syverksted hos KIA Velferd Oslo

Velkommen til syverksted! På grunn av Covid-19 er tilbudet kun for elever hos KIA Velferd,

Sted: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Hver onsdag fra kl.13.00-14.00

Lokallag:

:
KIA Velferd Oslo