Språkkafè i Skien

Siste torsdagen i hver måned arrangerer vi språkkafé.

Fokus er å snakke norsk og få nye venner, gjennom blant annet samtaler, spill, lek, nyheter og kultur.

Velkommen!

Sted: Hauges Minde, Lundegt. 15, 3724 Skien
Kl: 16.30-18.00

Region:

Lokallag:

:
Skien