Språkkafé hos KIA Velferd Oslo

Fokus er å snakke norsk, gjennom blant annet samtaler, nyheter og kultur.

For deltakere ved språkopplæringen.
A2 og B1. fra kl. 10:00 til 11:30
A1 fra kl. 10:00 til 11:30

Velkommen!

Sted: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Hver onsdag fra kl.10.10-11.30

Lokallag:

:
KIA Velferd Oslo