Språkkafè hos KIA Velferd Oslo

På grunn av Covid-19, er språkkaféen foreløpig kun for elever hos KIA Velferd.

Fokus er å snakke norsk, gjennom blant annet samtaler, nyheter og kultur.

Velkommen!

Sted: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Hver onsdag fra kl.09.30-10.30

se alle