Språkkafè hos KIA Velferd Oslo

Gunnet covid-19 arrangerer vi for tiden ikke Språkkafé hos KIA, men vil starte opp igjen når forholdene tillater det.

Nå arrangerer vi norske samtalegrupper annenhver onsdag digitalt via Zoom.

Det blir holdt de følgende datoene før sommerferien: 19.mai, 2, juni og 16.juni. Fra kl. 10-10:45 for Gruppe 1 (Nivå A2 OG B1) og fra kl. 11:30 til 12:15 Gruppe 2 (Nivå A1).

Gå inn på KIA Integreringshus sin facebookside for å delta: https://www.facebook.com/kiaintegreringshus/

Fokus er å snakke norsk, gjennom blant annet samtaler, nyheter og kultur.

Velkommen!

Sted: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Hver onsdag fra kl.09.30-10.30

Lokallag:

:
KIA Velferd Oslo