Mannsprosjekt

Mannsprosjektet handler om å skape møteplasser for innvandrermenn, med fokus på kompetanseheving.

Å tilpasse seg til hverdagslivet i en ny kultur, kan være utfordrende. Mange innvandrermenn har mistet selvtillit og egenrespekt og sliter med rollen som menn, fedre og ektefeller.

Prosjektet skal gi menn som strever med språk, utenforskap, jobb og generell lav samfunnsforståelse, kompetanse og styrke til å ta grep i eget liv. Og med litt veiledning løfte seg inn i et liv som aktiv samfunnsdeltager og på sikt til økonomisk uavhengighet og trygghet.

Målgruppen er flyktninger med lang botid, lengeboende innvandrere og arbeidsinnvandrere.

Prosjektleder: Rune Fiskerstrand

Prosjektet er støttet av:

se alle