KIA Svelvik

KIA Svelvik ble startet i 2021 og er et lokallag av KIA Norge.

Kontaktpersoner:
Liv Wennerberg, KIA Svelvik, tlf: 92 63 43 44.
Rune Fiskerstrand, regionleder KIA Øst, tlf: 48 31 41 52, e-post: ost@kianorge.no

Aktiviteter i Svelvik

- Språkkafé på Café Jebsen, Fossekleiva kultursenter på Berger.
Tirsdager kl. 17.30-19.00.

- Språkkafé på Café Global, Storgaten 82, Svelvik.
Torsdager kl.12.00-13.00.

- Vennskapsmiddager, kulturaktiviteter, felles arrangement og turer.

- Integreringstilbud for nyankomne flyktninger.

Vi samarbeider med:

Svelvik menighet, Fossekleiva kultursenter, Jasmin kvinnenettverk og Svelvik Frivillighetssentral.

Ta kontakt hvis du vil bli med som frivillig!

Følg oss på FACEBOOK.

Region:

Lokallag:

:
Svelvik