KIA Drammen

Her er oversikt over pågående aktiviteter i KIA Drammen, som er en aktiv lokalavdeling under KIA Øst.

Hvem er KIA DRAMMEN?

KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer. Det meste av arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere.

Kontaktpersoner:
Torunn Tollefsen – tlf. 916 33 140.
Tjøstolf Andreas Vittersø – tlf. 988 78 088.

KIA region Øst har en ansatt som er med på noen av KIAs arrangement i Drammen.
Han heter Zvonimir Vojtulek – tlf. 483 14 149.
Mailadresse: kiadrammen@gmail.com

KIA Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22.

Arbeidet har vært organisert på ulike måter gjennom årene. Nå er KIA Drammen et nettverkslag og ledes av et styre med representanter fra ulike sammenhenger som ønsker å være med å drive kristent innvandrerarbeid.

KIA Drammen ble startet i 1998, men ble formelt med i KIA Norge fra høsten 1999. Representanter for Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband var med å starte KIA Drammen.

Den ordinære plan for KIA Drammen er slik:

Mandager
: Leksehjelp kl. 16.00 - 18.00.
Samtalegruppe for menn kl.18.00 – 20.00. Tema om skole, arbeid og språk.
Noen onsdager: KIA-middag eller  KIA-kafé kl. 18.00 - 19.30.

En lørdag i desember: Juleverksted.

Hvis du ønsker at KIA Drammen skal starte et nytt tilbud, vennligst ta kontakt med oss!

Region:

Lokallag:

:
Drammen