KIA Drammen

Alle arrangement av KIA Drammen er utsatt inntil videre på grunn av smittevern mot koronaviruset.
Det er beklagelig at vi må holde stengt nå, men nedenfor er informasjon om aktivitetene vi pleier å ha; som vi ser frem til å tilby igjen etter at smittesituasjonen har bedret seg!

Sted: Misjonssenteret, Konnerudgata 22

* KIA-leksehjelp på torsdager klokken 15-17
• Hjelp med lekser for barneskole, ungdomsskole, videregående, voksenopplæring (fri i skolens ferier).
• Kontaktperson er Håvar Nielsen - tel 418 08 594 - Du kan fremdeles ta kontakt på torsdager dersom du har spørsmål om lekser som kan besvares på telefon.

* KIA-temasamling/KIA-Middag - på utvalgte onsdager kl 18.00 – ca 19.30
• KIA-temasamling er et samarbeid med Voksenopplæringen i Drammen.
• Vi serverer kaffe/te/kaker (når smittesituasjonen bedrer seg serveres pizza e.l.)
• Vi hører om et aktuelt tema og prater sammen etterpå.
• Kanskje du kan delta med sang eller spille et instrument?

* KIA-kafé med sang / musikk - på utvalgte onsdager kl 18.00 – ca 19.30
• Servering av kaffe/te og vafler/kjeks e.l.
• Vi snakker sammen og hygger oss, spiller spill, synger norske folkesanger og kristne sanger, hører en fortelling fra Bibelen, spørrekonkurranse/Quiz.
• Kanskje du kan delta med sang eller spille et instrument?

* Tur - en lørdag i mai/juni

Hvis du ønsker at KIA skal starte andre tiltak eller du har noen spørsmål –
ta kontakt med diakon Tjøstolf Andreas Vittersø – tel. 988 78 088

Hvem er KIA DRAMMEN?

KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer. Det meste av arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere.

Kontaktpersoner for KIA Drammen:
Berzat Ihtimain – tel 975 45 141
Tjøstolf Andreas Vittersø – tel 988 78 088
E-postadresse: kiadrammen@gmail.com

Hjemmeside: www.kianorge.no

Facebook-side: facebook.com/kiadrammen

KIA Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22.

KIA Drammen ble startet i 1998, men ble formelt med i KIA Norge fra høsten 1999. Representanter for Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband var med å starte KIA Drammen. Arbeidet har vært organisert på ulike måter gjennom årene. Nå er KIA Drammen et nettverkslag og ledes av et styre med representanter fra ulike sammenhenger som ønsker å være med å drive kristent innvandrerarbeid.