KIA Drammen

Her er oversikt over pågående aktiviteter i KIA Drammen, som er en aktiv lokalavdeling under KIA Øst.

Hvem er KIA DRAMMEN?

KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer. Det meste av arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere.

Kontaktpersoner for KIA Drammen:
Berzat Ihtimain – tel 975 45 141
Tjøstolf Andreas Vittersø – tel 988 78 088
E-postadresse: kiadrammen@gmail.com

Hjemmeside: www.kianorge.no

Facebook-side: facebook.com/kiadrammen

KIA Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22.

KIA Drammen ble startet i 1998, men ble formelt med i KIA Norge fra høsten 1999. Representanter for Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband var med å starte KIA Drammen. Arbeidet har vært organisert på ulike måter gjennom årene. Nå er KIA Drammen et nettverkslag og ledes av et styre med representanter fra ulike sammenhenger som ønsker å være med å drive kristent innvandrerarbeid.

Hvis du ønsker at KIA Drammen skal starte andre tiltak eller du har noen spørsmål;
Ta kontakt med diakon Tjøstolf Andreas Vittersø – tel. 988 78 088

Region:

Lokallag:

:
Drammen