KIA Drammen

Velkommen til KIA Drammen høsten 2020 - AVLYST! Alle arrangement er innstilt pga korona smittevern, inntil videre.

Sted: Misjonssenteret, Konnerudgata 22

SMITTEVERNREGLENE MÅ FØLGES!

KIA-leksehjelp og språktrening på torsdager
kl 15.00 – 17.00 Leksehjelp – Hjelp med lekser for barneskole, ungdomsskole, videregående, voksenopplæring (fri i skolens ferier)
kl 17.00 – 18.00 Språktrening og hjelp til utfylling av skjemaer og lignende
Kontaktperson Håvar Nielsen – tel. 418 08 594

KIA-temasamling (tidligere «KIA-Middag»)
kl 18.00 – ca 19.30:
Onsdag 23.september: Pensjonert lærer Leif Hagen forteller om historiske steder i Drammen.
Onsdag 21.oktober: Diakon Signe Myklebust snakker om «URO – Ungdom – religion og oppvekst»
Onsdag 4.november: Tema: Livsstilsykdommer /god helse
Onsdag 2.desember: Tema: Livsglede

Hva er KIA-temasamling?
• KIA-temasamling er et samarbeid med Voksenopplæringen i Drammen.
• Vi serverer kaffe/te/kaker (hvis smittesituasjonen bedrer seg serveres pizza el.l)
• Vi hører om et aktuelt tema og prater sammen etterpå.
• Kanskje du kan delta med sang eller spille et instrument?

KIA-kafe med sang / musikk og
kl 18.00 – ca 19.30:
Onsdag 7.oktober
Onsdag 16.desember

Hva er KIA-kafe?
• Servering av kaffe/te og vafler/kjeks el.l,
• Vi snakker sammen og hygger oss, spiller spill, synger norske folkesanger og kristne sanger, hører en fortelling fra Bibelen, spørsmålskonkurranse/Quiz.
• Kanskje du kan delta med sang eller spille et instrument?

Juleverksted/-avslutning i desember

Hvis du ønsker at KIA skal starte andre tiltak eller du har noen spørsmål –
ta kontakt med diakon Tjøstolf Andreas Vittersø – tel. 988 78 088

Hvem er KIA DRAMMEN?

KIA-Drammen ledes av et styre på 5 personer. Det meste av arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere.

Kontaktpersoner for KIA Drammen:
Berzat Ihtimain – tel 975 45 141
Tjøstolf Andreas Vittersø – tel 988 78 088
E-postadresse: kiadrammen@gmail.com

KIA Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22.

KIA Drammen ble startet i 1998, men ble formelt med i KIA Norge fra høsten 1999. Representanter for Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband var med å starte KIA Drammen. Arbeidet har vært organisert på ulike måter gjennom årene. Nå er KIA Drammen et nettverkslag og ledes av et styre med representanter fra ulike sammenhenger som ønsker å være med å drive kristent innvandrerarbeid.


se alle