Foto: Pixabay

Covid-19

Prosjektet har som hovedmål og nå ut til innvandrergrupper med vaksinasjonsråd fra myndighetene.

Målgruppen til KIA er innvandrere i norske kommuner som myndighetene har vanskeligheter med å nå frem til med Covid-19 informasjon.

KIA har en stor kontaktflate inn mot mange ulike innvandrermiljøer og vi bruker en erfaringsbasert formidlingsstrategi, slik at budskapet blir mottatt, forstått og fulgt.

Formidlingens utgangspunkt er at budskapet må være riktig, sant og avstemt i forhold til språk og kultur. For at budskapet skal ha gjennomslag må informasjonen også oppfattes som troverdig og relevant.

Det handler ofte om tillit mellom budbringer og mottaker. Vår erfaring er at mange tverrkulturelle med lav utdannelse, ofte hører på helt enkel info fra en man kjenner, enn informasjon fra det offentlige - også om den offentlige informasjonen er på deres eget morsmål.

Vi bruker alle tilgjengelige kommunikasjonsmidler i bruk for å komme i kontakt med innvandrergrupper: telefon, plakater, flyers, e-post, animasjonsfilmer, videoer, chatting, info i smågrupper, en-til en osv.

Besøk vår egen Covid-19 side.

Prosjektleder: Siri Mathiesen

Prosjektet er støttet av: Integrerings,- og Mangfoldsdirektoratet

Lokallag:

:
Bergen
:
Kristiansand
:
Molde
:
Oslo
:
Sandnes
:
Skien
:
Stavanger
:
Trondheim
:
Norheimsund
:
Drammen
: